GINO SARFATTI

ARTELUCE 1960

APPLIQUE N° 237/2
METAL CHROME
DIAMETRE 20cm